תשובה אחת
כל עוד יש לך את הרישיון (או הזמני או המקורי) וכל עוד שילמת על ביטוח והוא תקף, אתה יכול לנהוג
אנונימי