תשובה אחת
אם את רוצה תשלחי לי את התמונה והעצב לך אותה לפי בקשתך