2 תשובות
דוסים יותר מחמירים עם צניעות, שמירת מגיעה וכו...