תשובה אחת
כסופים כי לא בטוח יראו את הנצנצים הלבנים:)