תשובה אחת
צריך לגשת עם החוזה שכירות לעירייה... הם כבר יגידו לך מה לעשות בנידון לגבי תו חניה...