4 תשובות
בכל רשות מקומית התקנות שונות, לכן יש לבדוק את הזכאות מול הרשות הרלוונטית שמבקשים לחנות בה.
ואין חוק כללי ארצי?
meirce
לא, נכה עם תו נכה בתוקף לא אמור לשלם על חניה בכחול לבן.
זה תקף בכל הרשויות.
זה נכון. נכה עם תג חניה. לא משלם עבור חנייה בכחול לבן.
אנט
באותו הנושא: