2 תשובות
מיניון?
האם את מתכוונת ל "מיניונים" (minions). התיאור שלך דומה לדמות שלהם, מלבד האות P
HHH