תשובה אחת
אם אתה משתמש ב-Chrome במחשב, תוכל להציג את הסימניות בסרגל בחלק העליון של כל דף. תוכל גם להוסיף, להסיר או לשנות את הסדר של פריטים בסרגל הסימניות בכל עת.

הצגה או הסתרה של סרגל הסימניות

כדי להפעיל או לכבות את סרגל הסימניות, בצע את הפעולות הבאות:
1. בפינה השמאלית העליונה של חלון הדפדפן, לחץ על תפריט Chrome. Chrome menu.
2. בחר סימניות > הצג את סרגל הסימניות.

באפשרותך גם להשתמש במקשי הקיצור Ctrl+Shift+B (ב-Windows וב-Chrome OS) ו--Shift-B (ב-Mac).

ארגון סרגל הסימניות

באפשרותך לבחור אילו פריטים מופיעים בסרגל הסימניות.
באותו הנושא: