תשובה אחת
חיבורי החשמל ברודוס הם מסוג F, כלומר עם שני פינים (ראה קישור), כך שלחיבורים של מכשירים כאלה, לא תצטרכו מתאם. למכשירים עם תקע של 3 פינים דרוש יהיה מתאם.
מערכת סטיפס
באותו הנושא: