3 תשובות
noamabo תעקוב מחזירה:)
אינסטה פולו? תעשה האש טגים בתמונות, תשתדל שאת ההכי מוכרים ואז יעקבו יותר.
אנונימי
תכיר/י אנשים וישר תשאל:
יש אינסטגרם
כן?
תעקוב מחזיר.
ותמיד תשמור על יחס ממוצע של לעקוב/ עוקבים אחרייך.
שלא יצא מצב שאתה עוקב יותר מאשר עוקבים אחרייך.