תשובה אחת
זה לא תלוי במיטב. את צריכה לשלוח לחיל שבו נמצאת היחידה שאת רוצה מכתב בקשה לזימון.
גם לא בטוח שיאשרו אז אל תפתחי ציפיות.