תשובה אחת
בס"ד

שלום רב!
אני מקווה שתשובות לשאלותתיך תמצא בשני אתרים אלה
ארגון המח"ר (אקדמאים בדרוג חברה ורוח)------http://www.machar.org.il
נציבות שרות המדינה------http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service
שאלתך מאד כללית מכיוון שדרוג השכר הוא רק הבסיס עליו מושתת השכר ועליו חלות תוספות
שונות מכוח הסכמים והטבות למינהן וכן מכוח תפקידך ועיסוקך ונסיונך ועוד.
אשר על כן אחטא אם אקבע את שכרך, מכיוון שבסופו של דבר השכר הוא אינדיבידואלי לכל
עובד כפי שצינתי לעיל.
את השכר המדוייק יקבע מי שיקבל אותך לעבודה יחתום עמך על הסכם /תנאים.
על כל פנים תוכל להתרשם באתרים שציינתי בפניך.

ברכה והצלחהעורך דין חיים ויקטור חלאג