3 תשובות
אם אתה שונא אותם מעצם היותם ערבים - כן.
כן, כמו השניים מעלי..