2 תשובות
תלוי בחוש קצב שלך והמוזיקליות שלך... אבל בעיקרון ממש לא