תשובה אחת
אי אפשר עדיין לעשות כלום חוץ מלשלוח הודעות ותמונות