תשובה אחת
aa, ויש עוד כמה בסגנון כמו th, ff, ao ועוד