תשובה אחת
אגו (ego) = אני: המבנה המהווה את עיקר המודע של האדם