תשובה אחת
ניתן להעביר בצד שמאל למעלה לאפליקציות לאייפון. אני מאמין שזה יופיע ויהיה ניתן להורדה כך.