תשובה אחת
קודמי שענה על השאלה צודק שאין קו שנכנס לרחוב אורלוזרוב.
ניתן להגיע מתחנה מרכזית אשדוד עם קו 15 יורדים בתחנה יהודה הלוי בני ברית.
להבה שאת מעוניינת לחפש קוי אוטובוס יש במפות גוגל תחנות עם פירוט על קו האוטובוס.