2 תשובות
יש חוק בפיזיקה שאומר שכל שני עצמים עם מסה נמשכים זה לזה, (דוגמא כדור הארץ מסביב לשמש) לכן פסולת חלל נמשכת לכדור הארץ וחגה סביבו כמו הירח
בגלל שהפסולת חלל נמצאת בתווך הכח משיכה של כדור הארץ אך הכח לא מספיק חזק בשביל למשוך אותו אלא הוא רק שומר עליו