תשובה אחת
"העבר"

מעביר הסטוריית מלל ההודעה+ הקבצים המצורפים.
לנמענים חדשים
באותו הנושא: