4 תשובות
C בתוך עיגול..
C בתוך עיגול
c=copyright=זכויות יוצרים
r=registered trademark=סימן מסחרי רשום