תשובה אחת
הוא הביא לעם עושר ותהילה, אלוהים נתן לו חוכמה והתגלות להדריך את עמו
אנונימי