3 תשובות
בגיל 20 + ויש כאלה בגיל 30
בדרך כלל לקראת גיל 20
מגיל 18 בערך עד תחילת שנות ה-20.