2 תשובות
בכל אחד ממחוזות המשטרה מתקיימת מכירה פומבית פעמיים בשנה וצריך לברר היכן נערכות. ע"פ אתר המשטרה/מחוז ת"א מחוז תל-אביב כשתי מכירות פומביות בחודש ממוצע. כחלק מתהליך המכירה מקיימת המשטרה מכרז, לקביעת המקום, שבו תתקיים המכירה וכן קובעת מי יהיה הכרוז המקצועי, אשר ינהל את המכירה. כעשרה ימים קודם למועד המכירה מתפרסם נוסח קבוע בשני עיתוני הצהריים, ובו מוזמנים אנשים להשתתף במכירה. בכל יום, שבו נערכת מכירה פומבית, ממלאים את אולם בית-החייל בתל-אביב כמאה חמישים איש ואישה, הרשאים לרכוש את המוצרים בשיטת שלם וקח. התשלום הינו במזומן בלבד.
אופיר נבו מומחה סטיפס
שךום רב, האם אני יכול להשתתף במכירות הפומביות, אם לא איך אני דואג שאני אוזמן למכירות האלו ןהאם מולתר לי לקנות משהו שחולט ממני (שנלקח ממני על ידי המשטרה,)
ליאור