2 תשובות
פעמיים ביום זה המינינמום. כל המרבה הרי זה משובח.
פעמיים ביום זה גבולי,3 זה סביר..
באותו הנושא: