תשובה אחת
אחצ"ה טובים.
יקירה, לא ציינת את סוג הבד, תנסי כוהל - 70%, או בנזין, להרטיב פיסת בד בחומר ולשפשף מקומי ובעדינות, לא למרוח מסביב.
בהצלחה.
באותו הנושא: