תשובה אחת
ביחידה אחת יש בערך 5/7 קלוריות בתות
וכ 6 פחמימות ל 100 גרם