תשובה אחת
אני סוס בפריצת תוכנות, בדיוק עכשיו אני פורץ אותה בשביל עצמי, ממש צירוף מקרים.