2 תשובות
מדווח למשטרה
מדברת עם היועצת שתפנה לשירותי הרווחה
ומדברת על זה עם חברות/ חברים שאולי ייתנו לך מקום לישון עד שהרווחה תטפל בזה והמשטרה
זוהי אלימות וזה אינו חוקי!
אל תחזרי/תחזור הביתה עד שאת/ה מרגיש/ה בטוח/ה