תשובה אחת
כמו של הבנים ברוך רופא חולים
כי מתכוונים לה' שריפא אותה
line:445