תשובה אחת
יש מס' תשובות או שהמזגן מקצר או שפיוזים הפוכים או שבעיה בכרטיס פיקוד ויש עוד צריך טכנאי
באותו הנושא: