תשובה אחת
כי כדור הארץ מסתובב ובסיבוב שלו יש קטע שהוא מתרחק מהשמש וקטע שהוא קרוב לשמש ככלשהו מתרחק מהשמש יותר קר פה מן הסתם