3 תשובות
ערבוב של שני חומרים נוזליים, כשהם מתאחדים. (שלא כמו שמן מים לדוגמא, שאפשר לראות שהם לא מתאחדים)
מיקה
פעפוע - הוא תהליך של מעבר חומר ממקום ריכוזו הגבוהה למקום ריכוזו הנמוך.
פעפוע (בלועזית: דיפוּזיה) הוא פיזור של חומר במורד מפל ריכוזים, על פי רוב מריכוז גבוה שלו לריכוז נמוך שלו, על מנת ליצור שוויון ריכוזים, וזאת על פני הנפח העומד לרשות החומר. הפעפוע הוא תנועה עצמית של חלקיקים, תהליך הנגרם בשל תנועתם המתמדת והאקראית של חלקיקי החומר, שנובעת מהאנרגיה הקינטית שיש להם. תוצאת הפעפוע היא ערבוב הדרגתי של החומר.