2 תשובות
או שאת כוסית
או שהוא מכחיש
אולי הוא רק בוהה P: