תשובה אחת
זה נגיד חוקרים או כאלו סמויים.. שלא רוצים שידעו שהם שוטרין.