תשובה אחת
לא.. את יכולה לעשות את התמונה בinstasize ואז זה יתפוס את כולה