2 תשובות
ביהדות הולכים לפי האבא לגבי הלכות.. אבל בעיקרון נראה לי שזה חצי חצי כי נולדת לשניהם. אני אישית אומרת את שני הצדדים