4 תשובות
בטל את הוי בתיבת "ברצוני לקבל התראות על תשובות שינתנו לשאלה זו". מתחת.
בהגדרות
מתחת לכל התגובות
רשום: ברצוני לקבל התראות על תשובות שינתנו לשאלה זו
תוציאי משם את הוי..
יש לך למטה ריבוע כזה ששם אתה מסמן וי שרשום שם ברצוני לקבל התראות אם מישהו מגיב