2 תשובות
בגיל 45-55..
קראתי שיש קשר בין גיל הפסקת המחזור לתדירות יחסי המין כי קראתי באיזה שהוא מקום שאישה שמקיימת יחסים באופן תדיר 2-3 פעמים בשבוע המחזור ייפסק לה מוקדם בסביבות גיל 45-47.
פלונית