תשובה אחת
מומלץ לרשום על הנסיון שלך במקצוע.. על מה את כבייביסיטרית יכולה להציעה שאחרות במקצוע לא יכולות.. כגון מחיר נמוך.. או ניסיון רב.. וכו'