2 תשובות
הנהיגה- נשוא
ההנהלה- נושא
וזהו, אנלא יודע עוד..
הנהיגה- נשוא
הנהלה- נושא
בבית ספרנו- משלים פועל (איפה הנהיגה?)
שיעורי עזר- משלים פועל (מה הנהיגה?)
לתלמידים מתקשים- משלים פועל (למי הנהיגה?)
באותו הנושא: