תשובה אחת
את צריכה לראות בתקנון שלך. אצלנו מותר לשנות ולהודיע עד 7 ימים לפני