תשובה אחת
פרה עוורת- ילד אחד מכוסה בעיניים עם מטפחת והוא צריך לזהות את החברים ולדעת מי כל אחד

באותו הנושא: