תשובה אחת
אם אני עצובה אני שמה משפט משיר שאני אוהבת