תשובה אחת
על פי מחקר של ה-OECD שנערך ב-2010, המדינה עם אחוז האקדמאים הגבוה בעולם היא קנדה, עם כ-51% של אקדמאים.

אגב אנחנו שניים עם 46%!