תשובה אחת
מלגה זה כסף לאוניברסיטה וכאלה
באותו הנושא: