2 תשובות
אומרים שאלכוהול דווקא מעורר
אותי אלכוהול מעיר