15 תשובות
יש מורים ומורות
פעם היה מורה אחד אבל עכשיו יש רק מורות...
יש לנו מורות מורה 1 לאזרחות ועוד 2 מורים לספורט:)
גם וגם
גם וגם אבל כמעט כל המורים הם הומואים...
מורים ומורות.
גם מורים וגם מורות
גם וגם..
גם וגם, אבל אני חושבת שיש יותר מורות
גם וגם אבל הרוב מורות
גם וגם