תשובה אחת
את יכולה לנסות בעין השלישית או במקומות שהסגנון שלהם
שאנטי או אפילו שוק רמלה לוד או ביפו ובשווקים של ת"א